ОУ "Васил Левски" - навигация

ОУ "Васил Левски" > Документи

План-прием в І клас за уч. 2020-2021 г.


Отчет на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2020г.


Отчет за 2019


Отчет делегиран бюджет към 30.09.2019 г.


УУП І-VІІ клас 2019-20


Стратегия на училището 2019-20


Програма равни възможности 2019-20


Програма превенция напускане 2019-20


ПДУ 2019-20 и форми на обучение


Етичен кодекс 2019-20


График за консултации 2019-20


Годишен план 2019-20


Свободни места 2019-20


Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за І шестмесечие на 2019 г.


Бюджет първо тримесечие на 2019 г.- отчет


Бюджет 2018 отчет


Бюджет трето тримесечие на 2018 г.- отчет


Бюджет второ тримесечие 2018


Списък на децата, приети в първи клас


Бюджет първо тримесечие 2018


План-прием І клас


Контакти с Отдел Закрила на детето


Бюджет 2017


Практически насоки за действия в случай на инцидент


ДАЗД- Информация за социалните услуги


ДАЗД- Карта на услугите


Бюджет деветмесечие 2017


Свободни места по паралелки 2017


Изменение на Наредба №10


Бюджет 2016


Очаквано изпълнение на бюджета за 2016


Тримесечен отчет


Бюджет 2016