ОУ "Васил Левски" - навигация

ОУ "Васил Левски" > Документи > Контакти с Отдел Закрила на детето

КОНТАКТИ   С   ОТДЕЛ   „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“

Телефон за контакт с Отдел „Закрила на детето“ и подаване на сигнали във връзка с плана за действие към НП за превенция на насилието и злоупотребата с децата /2017-2020 г./

Дирекция „Социално подпомагане“

гр. Габрово

ул. Брянска 30

тел. 066 806796