ОУ "Васил Левски" - навигация

ОУ "Васил Левски" > Документи > План-прием І клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

в първи клас за учебната 2018-2019 г.

 

1 паралелка- 22 ученици

Класове на целодневна организация на учебния ден- І-ІV клас- 1 група