ОУ "Васил Левски" - навигация

ОУ "Васил Левски" > Новини > Прием на ученици в 1 клас

Училищен план-прием в първи клас за учебната 2018-2019 г.: 1 паралелка- 22 ученици.