ОУ "Васил Левски" - навигация

ОУ "Васил Левски" > Седмично разписание > Седмично разписание I-IV клас

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - гр. ПЛАЧКОВЦИ
                   
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
на учебните предмети от І - ІV клас през учебната 2013- 2014 година
първи срок
                   
ден час класове
І ІІ ІІІ ІV
  1         Български език и литература 2 Български език и литература 3
2 Български език и литература 1 Български език и литература 1 Английски език 4 Математика 3
3 Математика 1 Математика 1 Физическо възпитание и спорт 5 Английски език 4
4 Български език и литература 1 Български език и литература 1 Математика 2 Физическо възпитание и спорт 5
5 Музика 1 Музика 1 Изобразително изкуство 2 Изобразително изкуство 3
  6 Час на класа 1 Час на класа 1 Час на класа 2 Час на класа 3
вторник 1 Български език и литература 1 Български език и литература 1 Човекът и природата 2 Физическо възпитание и спорт 5
2 Математика 1 Математика 1 Български език и литература 2 Български език и литература 3
3 Български език и литература 1 Български език и литература 1 Математика 2 Математика 3
4 Физическо възпитание и спорт 5 Физическо възпитание и спорт 5 Български език и литература 2 Български език и литература 3
5 Домашен бит и
техника
6 Домашен бит и
техника
6 Домашен бит и
техника
2 Човекът и природата 3
6         Физическо възпитание и спорт 5    
сряда 1 Математика 1 Математика 1 Английски език 4 Български език и литература 3
2 Изобразително изкуство 1 Английски език 4 Български език и литература 2 Математика 3
3 Български език и литература 1 Български език и литература 1 Математика 2 Английски език 4
4 Физическо възпитание и спорт 5 Физическо възпитание и спорт 5 Български език и литература 2 Български език и литература 3
5 Музика 1 Музика 1 Изобразително изкуство 2 Човекът и обществото 3
  6                
четвъртък 1 Роден край 1 Околен свят 1 Математика 2 Музика 3
2 Български език и литература 1 Български език и литература 1 Български език и литература 2 Математика 3
3 Български език и литература 1 Български език и литература 1 Български език и литература 2 Български език и литература 3
4 Математика 1 Математика 1 Физическо възпитание и спорт 5 Български език и литература 3
5 Изобразително изкуство 1 Изобразително изкуство 1 Човекът и обществото 2 Изобразително изкуство 3
6             Физическо възпитание и спорт 5
петък 1 Роден край ЗИП 1 Английски език 4 Музика 2 Математика ЗИП 3
2 Български език
и литература ЗИП
1 Български език и литература ЗИП 1 Английски език 4 Български език и литература ЗИП 3
3 Математика ЗИП 1 Математика ЗИП 1 Математика ЗИП 2 Английски език 4
4 Физическо възпитание и спорт 5 Физическо възпитание и спорт 5 Български език и литература ЗИП 2 Музика 3
5         Физическо възпитание и спорт 5 Домашен бит и
техника
3
            ДИРЕКТОР: ……………………  
                Ценка Гьонкова  
                   
    Легенда:   1. Кр. Иванова   4. Д. Белчева   6. Сн. Цанева  
        2. Д. Христова   5. Цв. Димова      
        3. Кр. Лефтерова