ОУ "Васил Левски" - навигация

ОУ "Васил Левски" > Седмично разписание > Седмично разписание V-VIII клас

               
               
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
на учебните предмети в V - VІІ клас през учебната 2013/ 2014 година
първи срок
ден час клас
V VІІ
понеделник 1 Човекът и природата 5 Физическо възпитание и спорт 7 Български език и литература 2
2 Математика 4 Български език и литература 2 Химия и опазване на околната среда 1
3 Български език и литература 2 Музика  5 Математика 4
4 Български език и литература 2 Математика 4 Английски език 3
5 История и цивилизация 6 Английски език 3 Физическо възпитание и спорт 7
6 Английски език 3 Човекът и природата 5 История и цивилизация 6
               
вторник 1 Английски език 3 История и цивилизация 6 Химия и опазване на околната среда ЗИП 1
2 Български език и литература 2 География и икономика 6 Математика 4
3 География и икономика 6 Математика 4 Български език и литература 2
4 Математика 4 Изобразително изкуство 5 Български език и литература 2
5 Физическо възпитание и спорт 7 Музика  5 Физика и астрономия 4
6 Информационни технологии 4 Човекът и природата ЗИП 5 География и икономика 6
сряда 1 История и цивилизация 6 Човекът и природата 5 Химия и опазване на околната среда 1
2 Български език и литература 2 География и икономика 6 Математика 4
3 Домашна техника и икономика 6 Математика 4 Български език и литература 2
4 Математика 4 Български език и литература 2 Английски език 3
5 Физическо възпитание и спорт 7 Английски език 3 Технологии 6
6 Английски език 3 Физическо възпитание и спорт 7 Музика 5
четвъртък 1 Човекът и природата 5 История и цивилизация 6 Физика и астрономия 4
2 Български език и литература 2 Изобразително изкуство 5 Математика 4
3 География и икономика 6 Математика 4 Български език и литература 2
4 Математика 4 Български език и литература 2 Биология и здравно образование 5
5 Музика 5 Домашна техника и икономика 6 Физическо възпитание и спорт 7
6 Човекът и природата ЗИП 5 Български език и литература ЗИП 2 Информационни технологии 4
петък 1 Човекът и природата 5 Физическо възпитание и спорт 7 История и цивилизация 6
2 История и цивилицация ЗИП 6 Български език и литература 2 Биология и здравно образование 5
3 Изобразително изкуство 6 Български език и литература 2 Математика ЗИП 4
4 Български език и литература ЗИП 2 Информационни технологии 4 Английски език 3
5 Изобразително изкуство 6 Английски език 3 Изобразително изкуство 5
6 Английски език 3 История и цивилизация ЗИП 6 Биология и здравно образование ЗИП 5
               
        ДИРЕКТОР:         
                         Ценка Гьонкова  
Легенда: 1. Ц. Гьонкова   3. Д. Белчева   5. Сн. Цанева  
               
    Легенда:          
    1. Ц. Гьонкова   4. Г. Гьонков   6. Сн. Цанева  
    2. Сн. Борисова   5. М. Кръстева   7. Цв. Димова  
    3. Д. Белчева