ОУ "Васил Левски" - навигация

ОУ "Васил Левски" > Проекти > ГРУПИ ИИД ПО ПРОЕКТ УСПЕХ за учебната 2013-2014 г.

ГРУПИ ИИД ПО ПРОЕКТ УСПЕХ

за учебната 2013-2014 г.

 

 

 

 

 

Творчеството на боичките

     

 

Спорт

        


Театрална работилница

     


Вълшебен свят
Здравословно хранене

     


Питагор

        

       

 

Цели

 

  • развитие на система от извънкласни дейности за удовлетворяване на интересите, потребностите и творческите търсения на учениците, вкл. на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици в риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие,
  • осмисляне  на свободното време със занимания, подпомагащи интелектуалното, духовното, нравственото и физическото им развитие,
  • развитие на уменията за работа в екип.