ОУ "Васил Левски" - навигация

ОУ "Васил Левски" > Ученици > График за провеждане на изпити за годишно оценяване 2017/2018

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за годишно оценяване  – самостоятелна форма на обучение през учебната 2017 / 2018 година

Изпит по учебен предмет

Формат на изпита

Дата, начален час,

място на провеждане

1.БЕЛ ЗП-заVІІ клас

писмен 

 

04.01.2018 г. От 14.30ч

Зала № 1

2.Английски език- за  VІІ клас

писмен, устен

 

05.01.2018 г. От 14.30ч

Зала № 1

3.Математика ЗП- за  VІІ клас

писмен 

08.01.2018 г. От 14.30ч

Зала № 1

4.История и цивилизация - VIIклас

писмен

 

09.01.2018 г. От 14.30ч

Зала № 1

5.География и

икономика за  VІІ клас

писмен

 

10.01.2018 г. От 14.30ч

Зала № 1

6.Биология и здравно образование – VII клас

писмен 

 

11.01.2018 г. От 14.30ч

Зала № 1

7.Физика и астрономия ЗП- за  VІІ клас

писмен

 

12.01.2018 г. От 14.30ч

Зала № 1

8.Химия и опазване на ок. среда – VII клас

писмен 

 

15.01.2018 г. От 14.30ч

Зала № 1

9.Изобразително изкуство- VІІ клас

писмен 

 и практически  

16.01.2018 г. От 14.30ч

Зала № 1

10. Технологии-  VІІ клас

 

писмен

 

17.01.2018 г. От 14.30ч

Зала № 1

11.Музика- за  VІІ клас

писмен

и   практически

18.01.2018 г. От 14.30ч

Зала № 1

12.Информационни технологии-  VІІ клас

писмен  и практически

 

19.01.2018 г. От 14.30ч

Зала № 1

13.Физическо възпитание и спорт- за  VІІ клас

 практически

 

22.01.2018 г. От 14.30ч

Зала №1, физкултурен  салон

14.Български език и литеретура – VIIклас – ЗИП

писмен

 

23.01.2018 г. От 14.30ч

Зала № 1

15.Математика – VII клас – ЗИП

писмен

 

24.01.2018 г. От 14.30ч

Зала № 1

16.Химия и опазване на ок. среда – VII клас – ЗИП

писмен

 

25.01.2018 г. От 14.30ч

Зала № 1