ОУ "Васил Левски" - навигация

ОУ "Васил Левски" > Проекти > Училището работи по проект „УСПЕХ“: BG 051PO001- 4.2.05

Училището работи по проект „УСПЕХ“: BG 051PO001- 4.2.05 „ Да направим училището привлекателно за младите хора” . За учебната 2012-2013 г. са сформирани следните групи:

Клуб Архимед- област Природоматематически науки

Клуб Дъга- област Културни компетентности

Клуб Забавен английски- област Комуникативни умения на чужд език

Клуб Баскетбол- област Здравословен начин на живот