• План-прием в ОУ "В. Левски" гр. Плачковци за 2024-2025 уч. г.
    І клас - 1 паралелка- 22 ученици; 1 сборна група за целодневна организация на учебния ден.
  • Основно училище "Васил Левски" -гр. Плачковци
  • Електронен дневник
    Електронен дневник
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в ОУ "Васил Левски"

Чрез учебната и извънкласната дейност училището предлага възможности за развитие и усъвършенстване на подрастващите според личностните им интереси и способности.

С различни прояви в и извън училище се осъществява възпитателната функция, повишава се културата на учениците като личности, развиват се творческите и физическите им способности, създават се условия за изява на техните дарби.