ПРОЕКТИ


Занимания по интереси

Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация.

Научи повече

РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

В училището през месец май 2023 година започна обучение по Дейност 5 на проекта"Равен достъп до училищно образование в условията на криза".

Научи повече

Успех за теб

По проект "Успех за теб" предстои сформиране на група за допълнително обучение по математика с ученици от трети клас. Ще бъде организирана и една междуучилищна дейност с училище от община Трявна

Научи повече