Занимания по интереси

Занимания по интереси

През учебната 2023/2024 година е сформирана една група за занимания по интереси:

 

Клуб "Математика" - седми клас