РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

В ОУ "В. Левски" гр. Плачковци през месец май 2023 г. започна обучение по Дейност 5 на проекта "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи". Сформирани са две групи - една във втори и една в седми клас. За учениците от втори клас заниманията са по БЕЛ и по математика, а за седмокласниците- по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда.