График на учебното време

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- гр. ПЛАЧКОВЦИ
ГРАФИК 
на учебното време
за учебната 2023-2024 година

Начало на учебната година: 15.09.2023 г.

Ваканции и неучебни дни:
28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. - междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  - пролетна  

Начало а втория учебен срок: 06.02.2024 г.

Край на втория учебен срок:
29.05.2024 г. – І-ІІІ клас /14 учебни седмици/
14.06.2024 г. – ІV – VІ клас / 16 учебни седмици/
28.06.2024 г. – VІІ клас / 18 учебни седмици/

Неучебни дни:
17.05.2024 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VІІ
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VІІ клас

Неучебни, но присъствени дни за училището:
22.12.2023 г. – коледен празник
19.02.2024 г. – патронен празник на училището